ACO Zarządzanie Wodą Powierzchniową - Odwodnienia Liniowe

ACO Zarządzanie Wodą Powierzchniową - Odwodnienia Liniowe
23.06.2017

Globalne zmiany klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze i ulewne opady deszczu. Połączenie tych zmian z gwałtowną urbanizacją, której poziom do 2050 roku ma wzrosnąć dwukrotnie, uwypukla znaczenie problemu ścieków miejskich. Świadome prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej, a więc gromadzenie, oczyszczanie oraz ponowne wykorzystanie skąpych zasobów wody, zmniejsza ryzyko powstawania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, życia oraz dóbr materialnych.

Modernizujemy projekty przemysłowe i komercyjne celem zwiększenia zdolności do bilansowania gospodarki wodno-ściekowej.

ACO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które mają za zadanie w zaplanowany sposób gromadzić, transportować, podczyszczać i ponownie uwalniać wodę deszczową do środowiska w celu przywrócenia naturalnej cyrkulacji wodnej. Nasz najnowocześniejszy system zrównoważonych rozwiązań jest praktyczny, oszczędny i pomaga zarządzać bezpieczeństwem wodnym zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Każdy produkt w systemowym łańcuchu ACO jest niezbędnym ogniwem, które w sposób bezpieczny kontroluje obieg wody.  Przechodząca wzdłuż całego łańcucha woda jest w sposób ekologiczny i ekonomiczny ponownie wykorzystywana. Zobacz jak działa ACO System, czyli innowacyjne podejście do zarządzania wodami powierzchniowymi:

                      

zbieranie 

Woda deszczowa gromadzi się na powierzchni pod wpływem ulewnych deszczy oraz topniejących śniegów. Aby nie powodować zniszczeń, konieczne jest jej szybkie przetransportowanie z terenów narażonych na niepożądane działanie wody. ACO oferuje szeroki zakres systemów odwadniających zaprojektowanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami projektu w celu uzyskania optymalnego działania.

podczyszczanie

Wody powierzchniowe z parkingów, stacji benzynowych i innych obszarów ruchu drogowego zawierają, w różnym stężeniu, substancje ropopochodne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku zgromadzenia ich w systemie kanalizacyjnym. Zebrana woda powierzchniowa oczyszczana jest w celu zapobiegania przedostawaniu się tych niebezpiecznych cieczy do systemu kanalizacyjnego lub uwalnianiu ich do środowiska naturalnego.

magazynowanie

 Z przyczyn ekonomicznych i technicznych istniejąca kanalizacja deszczowa zaprojektowana jest tak, by była w stanie odprowadzać średnie ilości opadów deszczu. Stąd szybkie zapełnianie się kanalizacji deszczowej w czasie trwającego dłuższy czas deszczu nawalnego, powodujące szkody i zagrożenie na drogach i w budynkach. Innowacyjne systemy ACO gwarantują, że woda pozostaje wewnątrz systemu odwadniającego, skąd może być odpowiednio uwalniana.

uwalnianie

 W celu regulowania przepływu wody opadowej, zanim zostanie uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych, należy zastosować regulator przepływu. ACO Q-Brake Vortex pionowy regulator przepływu jest mniej podatny na niedrożność (zapchanie) oraz umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, niż bardziej konwencjonalne metody, np. kryza dławiąca.

Zdjęcie aktualności: 

Napisz do nas