Garaże wielostanowiskowe - rekomendowane produkty

Jakie są kluczowe czynniki związane z prawidłowym odprowadzeniem wody z kondygnacji parkingowych?
21.06.2017

Obszary takie jak kondygnacje parkingowe są częścią większych obiektów np. centrów handlowych, biurowców, budynków użyteczności publicznej lub mieszkaniowych. Wielopoziomowe parkingi posiadają szczególne cechy i związane z ich konstrukcją wymagania, takie jak:

  • Wodoszczelność: wymóg 100% szczelności nawierzchni jest kluczowy, bowiem woda z nieszczelnych systemów odwodnień mogłaby poważnie uszkodzić konstrukcję budynku.
  • Wysokość zabudowy: konstrukcje z cienkich płyt stropowych wymagają systemów odwodnień odpowiednio niskich.
  • Siły dynamiczne: skręcające i przyspieszające pojazdy oraz duże natężenie ruchu generują znaczne siły dynamiczne. Klasy obciążeń do C250 oraz długotrwałe testy potwierdzają możliwość użytkowania systemów przez wiele lat.
  • Szkodliwe warunki: woda opadowa z frakcjami stałymi (piach) oraz produktami ropopochodnymi, i solą używaną do odladzania dróg, wymaga stosowania materiałów odpornych na korozję i szybkie zużycie.

Jakie czynniki wpływają na żywotność układów odwodnień na kondygnacjach parkingowych?

Woda w budynkach parkingowych zazwyczaj pochodzi z ociekających samochodów oraz topiącego się na nich śniegu. Jej ilość zależy od częstotliwości użytkowania obiektu, pory roku, długości drogi i może zostać jedynie oszacowana w przybliżeniu. System odwodnień musi gromadzić wodę, która może być zanieczyszczona benzyną, ropą, a co najważniejsze, solą używaną do zimowego utrzymania nawierzchni. W przeciwieństwie do otwartych przestrzeni, gdzie deszcz może zmywać tę sól, wewnątrz budynków gromadzi się ona w kanałach odpływowych, kiedy woda z nich wyparuje.

Aby zapobiec korozji kanały ACO DRAIN® Deckline są wykonane wyłącznie z materiałów o dużej odporności, takich jak polimerbeton lub stal nierdzewna. Ruszty są wykonane z kompozytowych tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej lub żeliwa. Aby zapewnić trwałość budynku oraz kanałów odwadniających ACO zaleca stosowanie w parkingach wielopoziomowych wyłącznie systemów odwodnień liniowych wraz z rusztami, zapewniającymi łatwą konserwację i czyszczenie.

Jakie obszary wymagają szczególnej uwagi podczas projektowania budynków parkingowych?

Poziom dachu: Oprócz szczególnych wymagań obowiązujących na piętrach parkingowych podanych powyżej, kanały na poziomie dachu muszą zostać zaprojektowane hydraulicznie tak, aby doprowadzić wodę tak skutecznie, jak odbywa się to na zewnątrz budynku. Połączenia z przylegającymi powierzchniami muszą być odporne na wysokie temperatury w okresie letnim oraz bardzo niskie temperatury w okresie zimy. Poziomy pośrednie: W obliczeniach należy uwzględnić dodatkową ilość wody deszczowej, jeśli budynek parkingowy ma otwartą fasadę, a kanały odwodnień znajdują się w jej pobliżu. Głównym wymogiem dotyczącym kanałów odwadniających na poziomach pośrednich jest bardzo mała wysokość zabudowy oraz łatwość połączenia z przyległymi powierzchniami np. powłoka żywiczna. W zależności od rodzaju warstwy uszczelniającej, element przelotowy może być zamontowany i łatwo połączony uszczelnieniem. Poziom wjazdowy: Z pojazdów odpada błoto, skondensowane ciecze nawożone z autem oraz osady takie, jak pozostałości soli używanej do odladzania dróg, lub piach. Dzieje się to zwłaszcza na odcinku pierwszych kilku metrów od wjazdu, dlatego na poziomie wjazdowym konieczne jest częste czyszczenie i konserwacja. Najniższy poziom: Zazwyczaj niższemu i najniższemu poziomowi budynków parkingowych poświęca się najmniej uwagi. Kanały odwadniające na tych poziomach przyjmują zazwyczaj mniej wody, jednak bardzo ważne jest zapewnienie regularnego czyszczenia i konserwacji kanałów. Zanieczyszczenia i osady z soli używanej do odladzania dróg muszą zostać usunięte podobnie jak z innych poziomów, aby zapewnić długą żywotność elementów.

 

Rampy:

Elementy te stanowią wjazd i wyjazd z budynków parkingowych. Obszary te charakteryzują: duża częstotliwość przejazdu pojazdów, ruch ciężkich pojazdów i najwyższe obciążenia dynamiczne. Ponadto w większości przypadków rampy posiadają spore nachylenie, które zwiększa prędkość przepływu cieczy w dół. ACO zaleca stosowanie kanałów o szerokości, co najmniej 150 mm i użycie kratek i optymalnej geometrii dopływu wody (np. rusztu siatkowego), aby zapobiec przepływaniu wody ponad nimi.

Zarządzanie przepływem wody w obiektach parkingowych i wokół nich

Systemy odwodnień kondygnacji parkingowych gromadzą wodę zmieszaną z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak substancje ropopochodne, sole, a także materiałami stałymi (np. piaskiem). Woda musi zostać skutecznie odprowadzona, w przeciwnym razie może stanowić zagrożenie dla konstrukcji budynku. Zgromadzona i odprowadzona woda musi zostać poddana oczyszczaniu.

ACO oferuje całą gamę wysoko wydajnych separatorów oleju (na jeden poziom wymagana jest zazwyczaj wartość NS 1 1/s), zaprojektowanych, aby spełnić wymagania funkcjonalne danego projektu (małe urządzenia montowane wewnątrz budynków). Ponieważ separatory montuje się zazwyczaj w najniższej części budynku konieczne jest zastosowanie przepompowni. Następnie woda może zostać rozsączona lub odprowadzona do lokalnej kanalizacji ściekowej.

ACO oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i zastosowania szerokiej gamy urządzeń służących do zarządzania przepływem wody w obszarach parkingowych i wokół nich.

Referencje

Centrum Handlowe Reduta w Warszawie

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Parking Stacji Przesiadkowej w Legionowie

Kiel, Niemcy

Napisz do nas