Obszary przemysłowe - rekomendowane produkty

22.06.2017

Dlaczego odpowiednie projektowanie i właściwe wyposażenie są tak ważne w obszarach przemysłowych?

Obszary takie jak centra logistyczne, stocznie, terminale kontenerowe i lotniska cechują szczególne wymagania, spośród których najważniejszymi są: najwyższa klasa obciążeń (E600 lub F900), duży ruch i olbrzymie obszary zlewni, które trzeba skutecznie odwadniać. Woda deszczowa musi także zostać odpowiednio podczyszczona. Inwestorzy planują najczęściej remonty generalne instalacji do zagospodarowania ścieków co trzydzieści do pięćdziesięciu lat, a zatem stosowane materiały muszą wytrzymać tak długi czas.

Obszary przemysłowe - rekomendowane produkty

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Monoblock RD ACO Drain® SK ACO Drain® Multiline

Odwodnienia specjalistyczne

ACO Qmax Clean

Separatory

z wkładem lamelowym z wkładem koalescencyjnym zawiesin Regulatory przepływu ACO Q-Brake Hold

Skrzynki rozsączające

ACO Stormbrixx Release

Jakie odwodnienia stosować w obszarach przemysłowych?

ACO Drain®. Bezpieczeństwo i najwyższe parametry

Dlaczego odpowiednie projektowanie i właściwe wyposażenie są tak ważne w obszarach przemysłowych?

Obszary takie jak centra logistyczne, stocznie, terminale kontenerowe i lotniska cechują szczególne wymagania, spośród których najważniejszymi są: najwyższa klasa obciążeń (E600 lub F900), duży ruch i olbrzymie obszary zlewni, które trzeba skutecznie odwadniać. Woda deszczowa musi także zostać odpowiednio podczyszczona. Inwestorzy planują najczęściej remonty generalne instalacji do zagospodarowania ścieków co trzydzieści do pięćdziesięciu lat, a zatem stosowane materiały muszą wytrzymać tak długi czas.

Jak odprowadzić wodę deszczową?

ACO jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji układów odwadniania powierzchni. System ACO Drain® został zaprojektowany, aby skutecznie odprowadzać wodę lub inne ciecze z powierzchni do kanalizacji. Rozbudowana gama produktów zawiera rozwiązania odpowiednie do wszelkich zastosowań, klas obciążenia i przepustowości hydraulicznej. Coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe wymagają coraz bardziej złożonych i wyszukanych rozwiązań w zakresie odwadniania.

 

Zarządzanie wodami powierzchniowymi w obszarach przemysłowych

Ścieki powierzchniowe w obszarach przemysłowych mogą zawierać substancje ropopochodne, których nagromadzenie w kanalizacji ściekowej może stanowić zagrożenie. Dlatego zebrana woda powierzchniowa jest podczyszczana, aby zapobiec przedostawaniu się substancji ropopochodnych do instalacji kanalizacyjnej lub uwalnianiu ich do środowiska naturalnego.

ACO oferuje szeroką gamę separatorów oleju wykonanych na zbiornikach żelbetowych, z tworzywa sztucznego lub stali, zaprojektowanych tak, aby spełniały wymagania danego projektu. Kiedy ścieki deszczowe zostaną odpowiednio podczyszczone, zaleca się jej lokalne rozsączenie lub retencję przed jej odprowadzeniem do instalacji ściekowej. Innowacyjne systemy retencyjne ACO gwarantują, że woda może być odpowiednio kontrolowana. Istniejące kanalizacje ściekowe mają swoje ograniczenia, a zatem podmioty nimi zarządzające, zezwalają aby inwestorzy odprowadzili do nich tylko niewielkie ilości ścieków. Najwydatniejszą i najbardziej niezawodną metodą ograniczenia dopływu ścieków do kanalizacji jest zastosowanie regulatorów przepływu wykonanych ze stali nierdzewnej.

ACo oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i zastosowania szerokiej gamy urządzeń służących do zarządzania wodami powierzchniowymi w obszarach przemysłowych.

 

 

Każdy obiekt budowlany ma własną specyfikę, dlatego w celu doboru kompletnego Systemu ACO do indywidualnych warunków danego obiektu prosimy o kontakt z nami.

 

Referencje

Terminal Kontenerowy, Port Gdynia

Fabryka samochodów BMW, Lipsk

Postój zbiornikowców, Gdynia

Nabrzeże przemysłowe, Port Gdańsk

 

Napisz do nas